Skip to main content

Populaire inhoud

Ons beleid

De MVO-engagementen van de Groep maken al meer dan 20 jaar deel uit van ons DNA en worden weerspiegeld in de manier waarop we zaken doen en in onze waarden. De Groep streeft ernaar haar activiteiten te ontwikkelen door economische ontwikkeling, respect voor de gezondheid, veiligheid, sociale verantwoordelijkheid en respect voor het milieu te verzoenen.

#1 Voor de planeet

Als speler in de voedselvoorziening zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de planeet en de noodzaak om onze acties te versnellen om onze ecologische voetafdruk te verbeteren.

Onze ‘Moving Green’-routekaart weerspiegelt dit engagement rond 3 assen: duurzame mobiliteit, de verantwoorde koelketen en ondersteuning voor alle belanghebbenden.
Onze belangrijkste doelstellingen :  

  • De uitstoot van broeikasgassen (BKG) van onze voertuigen tegen 2030 met 30% verminderen. In 2022 hebben we onze uitstoot van broeikasgassen met 16% verminderd. 
  • Tegen 2025 100% koolstofarme energie in onze gebouwen behalen. In 2022 vertegenwoordigde koolstofarme energie 75,7% van onze energiemix.  
camion invalides

Onze acties

4 fotovoltaïsche centrales in België

Om de energie die we verbruiken te produceren, hebben we verschillende van onze locaties uitgerust met fotovoltaïsche panelen. Dit vertegenwoordigt 4 elektriciteitscentrales in België. Jaarlijks produceren ze ongeveer 3 GWh.

Saintes PV

Gold EcoVadis

Voor het 7e opeenvolgende jaar heeft STEF het EcoVadis Gold-niveau behaald voor haar duurzame prestaties in 2023. Dit plaatst de Groep in de Top 1% van de meest deugdzame bedrijven in de sector van het wegtransport.  Voor haar maturiteit op het vlak van koolstofuitstoot heeft STEF voor de 2de keer het niveau "geavanceerd" gekregen van EcoVadis.

ecovadis gold 2023
collaborateurs stef souriants

#2 Voor de samenleving

De activiteiten, aanwezigheid en het netwerk van onze Groep stellen ons in staat om contrete acties te ondernemen. 
Wij zetten ons in voor de integratie van mensen met een handicap en voor gelijke kansen op het gebied van toegang tot werk.

Onze acties

Partnerschap Restos du cœur

Als partner van "Restos du cœur" sinds 2010 hebben we onze driejarige overeenkomst met de vereniging verlengd in 2023. De overeenkomst is gestructureerd rond verschillende assen: de opleiding van vrijwilligers in arbeidsrecht, het ondersteunen van de nationale inzamelingsactie door transport en opslagruimte ter beschikking te stellen, het inzamelen van donaties en het sponsoren van vaardigheden. 

restos du coeur

#3 Voor onze teams

Onze werknemers zijn onze grootste troef en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich binnen de Groep kan ontplooien.  
 

Ons doel is om de betrokkenheid en vooruitgang van onze werknemers te stimuleren door middel van concreet beleid op het gebied van gezondheidsbeschermingaandeelhouderschap van werknemers en genderdiversiteit.  
 

In 2022 lanceerden we ook onze MIX’UP-aanpak, die onze inzet voor professionele gelijkheid vormgeeft. Het vergroten van de diversiteit in teams, het veranderen van het imago van onze beroepen, het garanderen van een eerlijke integratie en loopbaanontwikkeling… het zijn allemaal onderwerpen die ons drijven. Het doel: in 2030 25% van ons personeelsbestand uit vrouwen laten bestaan.

collaborateurs et collaboratrices stef

Onze acties

MIX'UP-dagen

We organiseren interne evenementen in het kader van ons MIX'UP-programma ter bevordering van gendergelijkheid op de werkplek. Op het programma staan thematische workshops die worden gegeven door ons netwerk van MIX'UPers. Dit is een kans om al onze medewerkers bewust te maken van deze kwesties, zodat we samen stereotypen kunnen bestrijden en het imago van onze beroepen kunnen veranderen.

mix'up3

Politique QHSSE de STEF Logistics Saintes - Tubize

Om verder te gaan